Treballem en quatre eixos d’acció prioritaris.

En aquest apartat trobareu informació sobre totes aquelles campanyes,

projectes i activitats que estem duent a terme en cada un d’ells.

PAU, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA

La missió d'aquest eix és promoure i educar en la cultura de la pau, la no violència, la democràcia, la convivència, la cohesió social i el diàleg intercultural, interreligiós i interconviccional i la cultura de l'hospitalitat amb les persones migrades, amb un enfocament prioritari en la formació destinada als joves.

DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

La missió d’aquest eix és promoure un model de desenvolupament humà global alternatiu, just, respectuós del bé comú i el medi ambient, que integri les poblacions i les capes socials més vulnerables.

DRETS HUMANS

La missió d’aquest eix és contribuir a crear una cultura dels drets humans a la nostra societat i incidir social i políticament en defensa de determinats drets humans especialment vulnerats, amb una atenció específica als drets socials i als drets dels infants.

JUSTÍCIA RESTAURATIVA

La missió d’aquest eix és promoure un model alternatiu de justícia penal, menys basat en el càstig, i orientat a la restauració del dany causat pel delicte i la reinserció social de la persona infractora i la reconciliació amb la víctima.

DRETS HUMANS
Plataforma per un Habitatge Digne

L'accés a un habitatge digne és un principi recollit en la Constitució, però aquest dret es duu vulnerant des de...

DRETS HUMANS
Església pel Treball Decent

La Revolució industrial del segle XIX va comportar molt de patiment a la classe obrera. Ara, en ple segle XXI,...

DRETS HUMANS
Cicle dels Dilluns dels Drets Humans

Cicle permanent de conferències amb l'objectiu de donar a conèixer, debatre i reflexionar sobre problemàtiques que comporten vulneracions o dificultats...