Treballem en quatre eixos d’acció prioritaris.

En aquest apartat trobareu informació sobre totes aquelles campanyes,

projectes i activitats que estem duent a terme en cada un d’ells.

PAU, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA

La missió d'aquest eix és promoure i educar en la cultura de la pau, la no violència, la democràcia, la convivència, la cohesió social i el diàleg intercultural, interreligiós i interconviccional i la cultura de l'hospitalitat amb les persones migrades, amb un enfocament prioritari en la formació destinada als joves.

DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

La missió d’aquest eix és promoure un model de desenvolupament humà global alternatiu, just, respectuós del bé comú i el medi ambient, que integri les poblacions i les capes socials més vulnerables.

DRETS HUMANS

La missió d’aquest eix és contribuir a crear una cultura dels drets humans a la nostra societat i incidir social i políticament en defensa de determinats drets humans especialment vulnerats, amb una atenció específica als drets socials i als drets dels infants.

JUSTÍCIA RESTAURATIVA

La missió d’aquest eix és promoure un model alternatiu de justícia penal, menys basat en el càstig, i orientat a la restauració del dany causat pel delicte i la reinserció social de la persona infractora i la reconciliació amb la víctima.

DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL
#ConflictMinerals

El nostre model de consum està provocant un augment de la producció, donant al sector extractiu un paper destacat en...

DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL
Parròquies EcoSolidàries
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL
Transnacionals i drets humans

Degut a les polítiques neoliberals promogudes i imposades durant més de tres dècades per part d’institucions financeres internacionals, juntament amb...