Carme Altayó
PUBLICACIONS

Minerals de conflicte: la regulació és la solució?

La regió est de la República Democràtica de Congo (RDC) viu des de fa més de vint anys el conflicte armat més mortífer des de la Segona Guerra Mundial: més de cinc milions de morts, milers de dones violades, milers de nens soldats, la vulneració sistemàtica dels drets humans i milions de persones malvivint en situació d’extrema pobresa.

Encara que aquest conflicte té arrels complexes i profundes vinculades a la geopolítica i a l’explotació històrica de la riquesa natural d’aquest país, la situació s’ha vist agreujada en les darreres dècades per les disputes per l’accés i el control dels recursos minerals de la zona, especialment els anomenats minerals de conflicte (la cassiterita, el coltan, la wolframita i l’or) dels quals s’extrauen els 3TG: tungstè, tàntal, estany i or (tungsten, tantalum, tin i gold en anglès), que s’utilitzen en la fabricació de telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i altres aparells associats a les tecnologies.

L’extracció d’aquests minerals s’ha sotmès en els darrers deu anys a una sèrie d’iniciatives de regulació, la comprensió de les quals ens permetrà definir la seva contribució a la millora de la situació de respecte als drets humans, la fi de l’economia de guerra, l’estabilització de l’est de l’RDC, i en general, el desenvolupament i progrés d’aquesta regió castigada per anys de conflicte.

 

DIEM

Normal

ENCAPÇALAMENT 2

Encapçalament 3

Encapçalament 4

Encapçalament 5
Encapçalament 5
Encapçalament 6