Carme Altayó
PUBLICACIONS

Minerals de conflicte: la regulació és la solució?

Autoria: Carme Altayó

Any de publicació: 2018

Descripció: La regió est de la República Democràtica de Congo (RDC) viu des de fa més de vint anys el conflicte armat més mortífer des de la Segona Guerra Mundial: més de cinc milions de morts, milers de dones violades, milers de nens soldats, la vulneració sistemàtica dels drets humans i milions de persones malvivint en situació d’extrema pobresa.

Encara que aquest conflicte té arrels complexes i profundes vinculades a la geopolítica i a l’explotació històrica de la riquesa natural d’aquest país, la situació s’ha vist agreujada en les darreres dècades per les disputes per l’accés i el control dels recursos minerals de la zona, especialment els anomenats minerals de conflicte (la cassiterita, el coltan, la wolframita i l’or) dels quals s’extrauen els 3TG: tungstè, tàntal, estany i or (tungsten, tantalum, tin i gold en anglès), que s’utilitzen en la fabricació de telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i altres aparells associats a les tecnologies.

L’extracció d’aquests minerals s’ha sotmès en els darrers deu anys a una sèrie d’iniciatives de regulació, la comprensió de les quals ens permetrà definir la seva contribució a la millora de la situació de respecte als drets humans, la fi de l’economia de guerra, l’estabilització de l’est de l’RDC, i en general, el desenvolupament i progrés d’aquesta regió castigada per anys de conflicte.

Aquesta publicació, que és la número 42 de la col·lecció dels Quaderns per a la Solidaritat, ha estat escrita per Carme Altayó, consultora experta en avaluació de projectes de cooperació i en la R.D. del Congo i col·laboradora de Justícia i Pau des de 2014 en la campanya #ConflictMinerals.