a
NOTÍCIES

De la frustració a l’esperança: avançant cap a nous estils i valors en la pràctica política” - Manifest de la Trobada Catalanobalear

El passat dissabte, 1 de juny, vam celebrar la Trobada anual de les comissions de Justícia i Pau de Catalunya i Balears a la ciutat de Terrassa. Fruit d'aquesta trobada es va elaborar el següent manifest amb les conclusions de la jornada.